Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    รับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generrator) การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความมั่นใจ สมรรถนะ (Performance) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถรองรับภาระไฟฟ้า (Load) ได้ตามพิกัด 100% เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ขณะกระแสไฟฟ้าปกติเกิดดับ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อระบบเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนการทำงานทดสอบ LOAD TEST ทำการเตรียมความพร้อม Load Bank และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเริ่มการทดสอบระบบ (Totel 110 Min) เมื่อขั้นตอนที่ 1 ถูกต้องทั้งหมดจะเริ่มทดสอบโหลดและบันทึกค่า (Total 105 Min) เมื่อขั้นตอนที่ 2 ถูกต้องทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการเชื่อมต่อระบบ GEN เข้าสู่ระบบปกติและเก็บอุปกรณ์ (130 Min)

    หมวดหมู่ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ